arkitekter_IMG_0393.JPGNone.full

F.v. Kirsten Arge (SINTEF Byggforsk), Fredrik Shetelig (prodekan AB-fakultetet, NTNU) og siv.ark. Ole Gustavsen (Snøhetta. (Foto: Kenneth Stoltz/NTNU)