steindal_2.jpgNone.medium

Den vindusrike nordveggen på Steindal skole er lite energieffektiv. Ved å bytte vinduer, samt etterisolere, vil energiforbruket gå kraftig ned, viser Sartoris forsøk. (Foto: Kenneth Stoltz)