tema_store_krav

Store krav
Arbeidslivet stiller stadig høyere krav til egenskaper, kunnskap og kompetanse hos den som søker seg jobb. Ikke sjelden kan man finne oppramsinger i stillingsannonser – som denne.