tema_noeklerny

I 2008 har Norge 300 000 uføretrygdede, og til enhver tid 150 000 sykemeldte. Også andre land sliter med tilsvarende høye tall, og ingen har løsning på problemet. Illustrasjonsfoto: Morguefile