1139904304.7.jpgNone.medium

Små sporven gjeng i tunet - full av miljøgift. (Foto: Frode Falkenberg)