Små og smarte kuler

Materialet på bildet inneholder små parafinkuler som absorberer eller avgir varme. Det kan være nyttig for alle som utsettes for ubehagelige eller ekstreme temperaturpåkjenninger.

SINTEF har benyttet et lignende materiale i en helikopterdrakt for Nordsjøen. Kulene går over fra fast til flytende form og tar samtidig opp varme når personen begynner å bli overopphetet. Skulle et uhell inntreffe, og personen havner i havet, vil kulene gå tilbake til fast form og avgi varme som reduserer nedkjølingen og bidrar til økt sjanse for overlevelse.