nyh_helse

LIGGER BAK: Sosiale, historiske og kulturelle faktorer kan forklare skandinaviske helseulikheter. Dette er vanskelig for velferdsstaten å jevne ut. Foto: Digital Vision