FRA UTSIDA: En kontrakt har to sider

rike land strammes nå vilkårene inn for innvandring og statsborgerskap; de skal omfavne vertslandets verdier. Danmark har eksamen, i Frankrike og Tyskland forberedes det, i Norge har FrP antydet det. I Sverige er fem års opphold nok.

Mye av det er greit: Nye borgere må kunne lover og regler, beherske språket rimelig bra, kjenne livssyn i det nye landet. Men kontrakter har to sider. Hva kan innvandrerne forvente?

Interesse og respekt. Vi lever i en globaliserende verden, andre folkeslag og livssyn kommer tettere inn på oss alle. Innvandrerne er en åpning til en verden turisme sjelden makter. La dem fortelle på skole og i foreninger hvor de kommer fra, om det gode, og om det onde som drev dem derfra. La dem legge frem sitt livssyn slik de ser det, vær nysgjerrig, hvordan ser dere på krig og fred, på kjærlighet og seksualitet, på liv og død? Kjenn deres sannheter, og spør deg selv, har de en sannhet jeg mangler? Og omvendt. Dialog, gjensidig læring. Gled deg over gjensidig berikelse. Men så kommer spørsmålet: Vi har da rett til å si hva vi ?mener om deres livssyn også?

Ytringsfrihet? Ja, men som alle andre normer og lover rår den ikke grunnen alene. Det finnes også krenkingsfrihet. Vi kan mislike politikeres meninger og handlinger, men holder oss til sak og unna person. Vi deler kanskje ikke våre foreldres tro, men respekterer dem. Vi kan mislike Israels handlinger, men fornekter, ofte lovfestet, ikke lidelsene til det jødiske folk. Det samme gjelder andre raser. Det finnes en smertegrense. Men for islam ukjent og uønsket.

Vi trenger grenseoppgang mellom ytrings- og krenkingsfrihet, og innvandrerne kan vise et stykke på vei. Kontrakten har to sider. Fred er likeverd. Men mindre vold er det vi ønsker.