nyh_fisk_elv

HUSTRIG: Mange kalde opphold ved fiskevann og elver måtte til for å avsløre livet til bunndyr og fisk om vinteren. Her henter avdelingsingeniør Per Harald Olsen opp fisk fra Repparfjordelva i Finnmark. Foto: Ole Kristian Berg