Vinn vind5

EU 20 I 2020 EU har som ambisjon at tjue prosent av medlemsstatenes energiproduksjon skal komme fra fornybare energikilder i 2020. Her kan Norge bli en tung leverandør. Illustrasjon: Mads Nordtvedt