Vinn vind4

UNDER UTPRØVING En mølle langt til havs får grov juling av både vind og bølger, og må konstrueres på andre måter enn en landmølle. Foreløpig er tre hovedkonsepter under utprøving i Norge: Sway (t.v.) består av ett rør som er forankret i og roterer i ett punkt. Rotoren er montert nedvinds, den peker altså bort fra vinden. Ill: Sway/StatoilHydro Hywind (i midten) er et svært høyt tårn med tre forankringspunkter. Understellet er fast, mens overdelen roterer i nacella. Rotoren er montert oppvinds, altså rett mot vinden. Ill: Solberg Production WindSea (t.h.) består av tre rotorer montert på en plattform. Her roterer hele plattformen. To av rotorene er montert oppvinds, den tredje nedvinds. Ill: Force Technology