Vinn vind3

MORGENDAGEN BEGYNNER I DAG – Det tar flere tiår å bygge opp et flunkende nytt kraftsystem. Det skal forskes, utvikles og testes. Morgendagens system må derfor planlegges idag, sier seniorforsker John Olav Tande i SINTEF. Foto: Geir Mogen/Sintef Media