forskere_treflis_285.jpgNone.medium

Flis på tanken: Størker Moe, forsker ved Kjemisk prosessteknologi, NTNU og Karin Øyaas, seniorforsker ved Papir- og fiberinstituttet. (Foto: Synnøve Ressem)