Oljeutslipp – hva gjør vi

TID ER PENGAR: Røyr som korkar seg, må med dagens metodar ofte stengast av i lange tider. Med trykkpulsmetoden kan oljeselskapa spare enorme summar. Ill. Mads Nordtvedt