wichstrom_187.jpgNone.medium

Tidligere studier om forholdet mellom moderskap og spiseforstyrrelser har involvert allerede gravide kvinner. Generelle studier om spiseforstyrrelser har ofte vært gjennomført på et gitt tidspunkt. Styrken til Wichstrøms og von Tilmanns studie er den lange tidsperioden den omfatter. Foto: Privat