1207142029.32.jpgNone.medium

Innbyggerne i Nord-Trøndelag bidrar til viktig medisinsk forskning gjennom å gi biologisk materiale og opplysninger til HUNT.