tmpjG_t6B_None

Professor Anders Johnson ved Institutt for fysikk har vært veileder for Aksels Straumes forskning. (Foto: Tor H. Monsen).