tmp57bLC9_None

- De helsemessige konsekvensene er antakelig større om det ikke hadde vært strømkabler i gatene, i alle fall på vinterstid, sier Aksel Straume spøkefullt, og sikter til risikoen for fall på glattisen. Han tok doktorgraden ved NTNU i 2007, og jobber i dag for StatoilHydro. (Foto: Tor H. Monsen).