Usikre planoverganger skal bli sikrere

Foto: Jernbaneverkets bildearkiv