tema_sol-sol-soldatene

Solceller kan produsere 40 ganger den energien som går med til å lage dem. Solcelleindustri er derfor noe av det mest bærekraftige vi kan bruke vår vannkraft og etter hvert vindkraft på, ifølge forskere ved NTNU og SINTEF. Foto: Geir Mogen