tema_fabrikk-sol-soldatene

RENSER SILISIUM PÅ HJEMMEBANE På Thamshavn forvandles kvarts til silisiummetall. Professor Otto Lohne og forsker Gabriella Tranell ser for seg et framtidig Norge som i stor stil foredler metall fra slike smelteverk til solcellematerialer. Foto: Thor Nielsen