kn_hoel_torlaug

Torlaug løkensgard Hoel (68) Professor ved Program for lærarutdanning, NTNU. Foto: Arne Asphjell/NTNU Info