kn_hoel_torlaug

Torlaug løkensgard Hoel (68)
Professor ved Program for lærarutdanning, NTNU.
Foto: Arne Asphjell/NTNU Info