Håndtrykk

Likestillingspris

Kunnskapsdepartementets har opprettet en likestillingspris på to millioner kroner. Prisen går til den institusjonen som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i akademia.

Den første prisen ble delt ut i januar, og den ble delt mellom NTNU (halv annen million kroner) og et institutt ved Universitetet i Tromsø (en halv million). NTNU fikk prisen for «målrettet og originalt likestillingsarbeid, målbare resultater og tiltak som har effekt».

Blant annet er NTNU det første universitetet som har opprettet letekomiteer som aktivt skal jakte på kvinnelige forskere til vitenskapelige stillinger.