Kamera sjekker kvaliteten

KVALITET: Industrien sorterer i dag fisk i ulike kvalitetsklasser. Forbrukerne foretrekker laks som klassifiseres som superior og ikke laks med pukkelryggfasong (øverst). Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk