Det nye havgapet4

Adm. dir. Karl Almås ved SINTEF Fiskeri og havbruk mener at for å få et bærekraftig havbruk må man effektivisere oppdrettssektoren og utvikle teknologi for skånsom høsting av havet. Foto: Rune Petter Ness/SINTEF Media