Det nye havgapet2

Trina Galloway sørger for at økosystemet for små torskebarn er i orden – med tanke på torskeoppdrett. Foto: Thor Nielsen/SINTEF Media