Det nye havgapet

Den norske fiskeflåten på vei ut til havs. Det er neppe disse båtene som sørger for overfiske. Foto: K. Storvik, Norwegian Seafood Export