Data for evigheita3

Det såkalla automatlageret ved Nasjonalbiblioteket oppbevarer bøker, tidsskrift og mikrofilm. Anlegget har plass til om lag 41 500 kassar med i alt omkring halvannan million dokument i hengemapper. Foto: Kjell Sommerseth, Nasjonalbiblioteket