Dårligere regnere

Regneferdighetene hos norske studenter som tar matematikkrevende utdanning, blir dårligere år for år. En stor andel klarer ikke enkle oppgaver fra grunnskolepensum. Det går fram av en ny undersøkelse fra Norsk matematikkråd, der 29 institusjoner og mer enn 7000 studenter deltok.

Den eneste gruppen som viser framgang i forhold til tidligere år, er sivilingeniørstudentene ved NTNU. Her er nå innført en karaktergrense på 4 i matematikk ved opptak av nye studenter.