Bygger likt uansett klima

Byggebransjen har ikke innstilt seg på klimaendringer, men leverer i stor grad likt utformede hus over hele landet.

En god boligløsning ett sted kan utvikle seg til en katastrofe et annet sted – siden klimaet vil bli høyst forskjellig i Norge i årene framover. Prognosene viser at dagens forskjeller i nedbør, vind og snømengder vil øke betraktelig, alt etter beliggenhet i landet.

– Økt vind, nedbør og slagregn må nødvendigvis føre til endret byggeskikk. Hvis ikke, vil norske hus slite med fuktproblemer framover, slår Cecilie Flyen Øyen på SINTEF Byggforsk fast.

Andre krav

Som en del av sitt doktorgradsarbeid ser Øyen ser på klimatilpasning og fuktsikring i ferdighussektoren innenfor FOU-programmet Klima2000. Ut fra data fra intervju med Husbanken, seks kommuner og fire type-huscase, mener hun både industri og kommuner må finne løsninger for de forskjellige klimasonene.

Typehusnæringen har fokus på myndighetenes krav og forskrifter, og lokal kunnskap blir mindre vektlagt. Men sentraliserte forskrifter tar lite hensyn til de lokale, geografiske variasjonene.

– Ferdighus i områder med mye vind må tilpasses med dobbel vindsperre, spikring av takstein og bedre forankring av bygningene. Plassering av dører og vindu blir viktige hensyn. Det samme med hvor boligen legges i terrenget. I strøk med økt nedbør vil det stilles større krav til vegger, tak og effektive lufteløsninger, sier Øyen, som mener at lokal kunnskap også svekkes av mangelfull informasjonsflyt – både i bedriftene og mellom kommunale myndigheter og bedrifter.

Fuktig vær

Det er det fuktige været som først og fremst bekymrer forskerne ved SINTEF Byggforsk. Det våte klimaet som er i vente, vil kreve at tømrere og byggmestere er mer bevisste på å sikre boligene i forhold til fukt. Å beskytte bygget under byggeperioden vil kanskje bli mer vanlig i framtiden. Det vil øke byggekostnadene, men samtidig kunne spare folk for senere skader og helseproblemer.

– Ferdighusbransjen jobber etter prinsippene om industriell produksjon og mest mulig like hus. Om man ikke tar lokale klimahensyn, blir ikke dette forenlig med klimautviklingen som forventes framover, sier Øyen. Hun råder boligkjøpere til å stille krav om at boligen de kjøper, er fuktsikker og klimasikker, og få dokumentasjon på dette.

– Jeg tror forskningsinstitusjonene må bidra til å videreutvikle klimasonekart, og kommunene må på banen og hjelpe til slik at det prosjekteres i henhold til disse sonene. I tillegg må de styrke samarbeidet med aktørene, og bruke aktivt de kunnskapsnettverkene som er tilgjengelige også utenom kommunegrensene, sier hun.

Åse Dragland