rep_riss_hoved

Bilde, øverst: Helleristningene på Frosta er på 20 x 2 meter og inneholder 54 figurer. Tilgroing, algevekst og surt miljø tærer på overflatene på helleristninger i Norge. Utlånt fra SINTEF IKT Bilde, nederst: Dette bildet er et resultat av 48 3D-bilder som er sydd sammen. Bildet er analysert og fargelagt for å framheve små, lokale høydevariasjoner i berget. Foto: SINTEF IKT og Vitenskapsmuseet