20 milliarder til utstyr

Foto: Jernbaneverkets bildearkiv