tmp3jojde_None

Elisabeth Balstad Magnussen er forsker ved NTNU og lege ved St Olavs Hospital i Trondheim. Hun har forfattet studien om svangerskapsforgiftning sammen med Lars Johan Vatten, Tom Ivar Lund-Nilsen, Kjell Åsmund Salvesen, George Davey Smith og Pål Richard Romundstad.