tmpHdmeHF_None

Helga Hjetland er leder av Utdanningsforbundet, som representerer 140 000 medlemmer. (Foto: Utdanningsforbundet)