tmpdM-Ygg_None

Svein Lorentzen har i en årrekke levert sterke innlegg i skoledebatten. I tillegg til å være forsker, er han også medlem av NTNUs styre. (Foto: NTNU Info/Arne Asphjell)