Til helvete i andre vers3

Øystein Sundes tekster handler om hverdagslige småkriser. Som å miste enkeltsokker. – Det er en lovmessighet i det å tape enkeltsokker, mener Sunde.