Til helvete i andre vers3

Øystein Sundes tekster handler om hverdagslige småkriser. Som å miste enkeltsokker. - Det er en lovmessighet i det å tape enkeltsokker, mener Sunde.