tema_vulkan-vart-du-skremt-no

Om havet brenner Ved fem graders økt middeltemperatur, advarer Mark Lynas, vil enorme lagre av metan kunne frigjøres fra havbunnen, og selvantenne. Det vil oppleves som at havet tar fyr. Disse vanvittige mengdene metan vil brenne opp vesentlige deler av oksygenet i atmosfæren, slik at O2-andelen synker fra 21 prosent i dag, ned mot 15 prosent. Da vil ikke høyerestående livsformer overleve. Foto: Roger Ressmeyer/Corbis