tema_flom-vart-du-skremt-no

Mer ekstremvær i sikte Mindre is, mer vind, flere jordskred, flere snøskred, mer springflo, flere oversvømmelser – dette er hva vi har i vente hvis middeltemperaturen fortsetter å stige. Bildet er fra Mandal, som ble kraftig oversvømt da stormen Gudrun herjet over hele det nordlige Europa i januar 2005. Gudrun ødela vital infrastruktur i flere land, lammet trafikken, raserte skogområder og tok til sammen 17 menneskeliv. Foto: Kai-Wilhelm Nessler/NN/Samfoto