nyh_sement2

AVFALLSHÅNDTERING: Ved å bruke avfall som brensel i sementindustrien, får man både behandlet industriavfall og erstattet noe av det forurensende kullet. Foto: Karstensen, SINTEF Byggforsk