1197900375.67.jpgNone.medium

Inskripsjon utenfor Nasjonalmuseet i Kabul. (Foto:NTNU/Vitenskapsmuseet)