Til helvete i andre vers3

StatoilHydro tenker automatiserte plattformer som et alternativ til undervannsinstallasjoner. Delt opp i reoler kan plattformen bli som et avansert lager der robotene beveger seg som en truck mellom vareradene. Ill: StatoilHydro