Robotene overtar til havs2

Robotarmen kan plukke opp og koble seg til spesialinstrumenter fra en verktøykasse. Foto: Thor Nielsen