Overdose av tran

FOR MYKJE AV DET GODE: Fram til nyleg inneheldt ei barneskei tran meir enn anbefalt dagsdose av vitamin A. No har norske tranprodusentar redusert A-vitaminmengda med 75 prosent.Foto: Bee-Line/Luth