tmpqhYgl2_None

NTNU-forskere fikk se produksjon av den energisparende varmtvannsberederen. Fra venstre Masahiro Nishiyama, Håvard Rekstad, Trygve Eikevik, Arne Bredesen og Shigeharu Taira. (Foto: Daniel Rees)