MINIPORTRETTET MANN FOR SIN MYR

ASBJØRN MOEN (63) Professor ved Seksjon for naturhistorie, Vitenskapsmuseet, NTNU Foto: Hans Joosten