MINIPORTRETTET MANN FOR SIN MYR

ASBJØRN MOEN (63)
Professor ved Seksjon for naturhistorie, Vitenskapsmuseet, NTNU

Foto: Hans Joosten