tmpD9z43F_None

Hvem har ansvaret for pasienten? Undersøkelsen fra NTNU avdekker store svakheter i hvor godt leger samhandler. (Foto: iStock)