Gløshaugen hovedbygget

Kompetansen går utenlands

Norge bruker store ressurser på å utvikle kompetanse som forsvinner ut av landet. Hver fjerde doktorgrad avlagt i Norge, tas nå av utenlandske statsborgere. Det skyldes både mangel på norske stipendsøkere og at utenlandske søkere er bedre kvalifisert. Ved NTNUs teknologiske miljøer har man nå eksempler på at blant 50-60 søkere til rekrutteringsstillinger er det bare et par stykker med norsk statsborgerskap.