kn_forskningssjef

Forskningssjef: Mats Carlin, Avd. for optiske målesystemer og dataanalyse, SINTEF IKT