rep_fibrill

Her er naturens eget mini-mini-armeringsjern. Fibrillene er frigjort fra celler i granved. Tykkelsen er 50 milliondels millimeter. Foto: Per Olav Johnsen