1193992984.32.jpgNone.full

Andreas Aase (t.v) (gitar) og Sturla Eide (fele) i aksjon. Foto: Thor Nielsen/NTNU